Сотрудники

Дженчороева Айнагул Осеевна Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Шаршенбеков Адилет Камчыбекович Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Дүйшеева Шайлокан Жумагуловна
Жумалиева Салтанат Абытаевна Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Шамбетов Рыскелди Раисович Кыргыз тил мугалими
Ахматова Светлана Исабековна Орус тили жана адабияты мугалими
Кочкорбаева Мундук Абдыжаловна Социальный педагог
Жузурова Асипа Ташибаевна Башталгыч класстар мугалими
Туйтуева Нурила Басаркуловна Башталгыч класстар мугалими
Асанова Кенжебубу Ишекеевна Тарых
Салбаева Айнура Жакыповна Башталгыч класстар мугалими
Касымкул кызы Бурулкан Башталгыч класстар мугалими
1 / 3123